Atlikti darbai

UAB "V. Paulius & Associates" atliktų statybos darbų sąrašas:

  • Grįžgatvio g.6, Klaipėda, Administracinis pastatas. Objekte atliktas senovinių grindų grindimas, parengti maketai, su aplinkos erdviniu formavimu, Klaipėdos miesto gynybinių įtvirtinimų bastiono kompleksui, apsauginių (gynybinių ) pylimų, šlaitų, krantinių įtvirtinimų tvarkomieji, paveldosaugos darbai. Pradėta 2003 m., baigta 2004 m. 08 mėn.

  • Grįžgatvio g.6A, Klaipėda, Svečių namai. Svečių namų pastato tvarkomieji paveldosaugos darbai, senovinių grindų grindimas, pavėsinių ir kitų nesudėtingų statinių įrengimas, teritorijų tvarkymo darbai. Pradėta 2004 m., baigta 2005 m. 06 mėn.

Daugiau apie atliktus darbus galite rasti:

nach oben